Certificates


Contact info

CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.
Dolnje Brezovo 35
8283 Blanca
SI - Slovenia

T: +386 (0)7/81 63 550
F: +386 (0)7/81 63 564

DDV ID: SI24218359
Registration number: 5309115000

Web: www.chemcolor.si
E-mail: kontakt@chemcolor.si »

COMPANY OWNER:
Alojz Vilčnik
+386 (0)41/633 102

DIRECTOR:
Dr. Aljaž Vilčnik

SALES:
Office
+386 (0)7/81 63 550

FINANCES:
Saša Vilčnik
+386 (0)7/81 63 563

ENGINEERS:
Maja Vilčnik
Tina Šegš
Barbara Vilčnik
Dr. Pavli Pori

+386 (0)7/81 63 565