Hrvatska Čigra

Opis reference

1. PESKANJE SA 2,5 

2. MCU-MIOZINC 75 mikronov suhega filma 

3. MCU-MIOMASTIC 75 mikronov suhega filma 

4. MCU-SHIELDCOAT 75 mikronov suhega filma 

Zaradi segrevanja površine v vročih poletnih dneh - do 80°C, se je lastnik odločil za belo barvo, ki pa ni tipična barva za Čigro in mu ni bila všeč. Ladjo je še enkrat prebarval v Hladno Modro. 

POSEBNOST - Modra barva je narejena iz tako imenovanih "Hladnih" pigmentov, ki odbijajo IR sevanje, kar pomeni precej manjše segrevanje površine.