Kemikalije

Izopropanol

Izopropanol je izopropilni alkohol.

Namen uporabe

Uporablja se kot čistilo za steklene, kovinske in ostale površine; tudi kot topilo za lake in sredstvo za konzerviranje.

Lastnosti

  • lahko hlapen
  • lahko vnetljiv
  • ne pušča madežev

Področje uporabe

  • kot čistilo za steklene, kovinske in ostale površine
  • kot topilo za lake
  • sredstvo za konzerviranje

Pakiranje1, 5, 10, 25, 200, 1.000 L