Kemikalije

Nitro razredčilo

NITRO RAZREDČILO je zelo močno topilo, sestavljeno iz različnih kemikalij.

Namen uporabe

Uporablja se za redčenje barv in lakov, čiščenja orodja, nezahtevnih površin...

Lastnosti

  • zelo močno topilo, sestavljeno iz različnih kemikalij

Področje uporabe

  • Zaščitni ukrepi:
  • • Pri vgradnji v zaprtih neprezračenih prostorih je potrebno zagotoviti prisilno prezračevanje. Material se ne sme
  • vgrajevati v bližini odprtega ognja ali varjenja.
  • • Med delom je potrebno nositi zaščitno opremo; rokavice, očala in drugo.
  • • Pred jedjo in po končanem delu je potrebno zamenjati umazano obleko in oprati roke.
  • • Upoštevati je potrebno varnostna opozorila na etiketi embalaže.

Pakiranje1, 5, 25, 200, 1.000 L