O podjetju

CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O. je družinsko podjetje, katerega moto je kvalitetno, konkurenčno in hitro. 


Vodila delovanja v podjetju Chemcolor - Politika vodenja 

Politika vodenja temelji na razvoju novih proizvodov ter iskanja tržnih niš. Marketinška strategija se bo še naprej osredotočala na medorganizacijski trg, v manjši meri pa na trg potrošnikov. 

Zato v našem podjetju delujemo v smislu naslednjih opredelitev: 

 • Hitro – zaradi svoje majhnosti in fleksibilnosti je ena od naših tržnih prednosti zelo hitra odzivnost na želje in zahteve naših kupcev. 

 • Konkurenčno – v podjetju se izogibamo nepotrebnim stroškom z optimizacijo vseh delovnih procesov, s čimer se trudimo zagotoviti našo konkurenčnost. 

 • Kakovostno – vse optimizacije, ki jih sprejemamo, so narejene v smislu izboljšanja oz. ohranitve nivoja kakovosti. 

V svojem poslovanju želimo vedno ponuditi nekaj več. Zato nenehno iščemo dodatne rešitve, s katerimi zadovoljujemo vse večje potrebe naših kupcev. Poleg prej naštetega, smo tako našim naročnikom v pomoč tudi s tehničnim in strokovnim svetovanjem pri izbiri materialov in aplikacij. 

V osnovi vsakdo pomisli, da naša industrija premazov in barv predstavlja veliko obremenitev za okolje. Mi smo prepričani, da je naše delovanje zelo pomembno v smislu ohranjanja okolja. Bistvo naših izdelkov je zaščita dragocenih površin in preprečevanje njihovega propadanja. Z ustrezno zaščito z relativno tankimi sloji premazov lahko površinam podaljšamo življenjsko dobo tudi več 10x. Zato se trudimo delovati v smeri najvišjih kvalitativnih standardov, najdaljše življenjske dobe samih premazov in presegamo ustaljene poslovne in življenjske dogme, da se s prodajo optimizirano nizke kvalitete največ zasluži. Z razvojem novih tehnologij in izdelkov v podjetju posvečamo veliko pozornosti optimizaciji (zmanjšanju) vnosu škodljivih substanc, trudimo se narediti izdelke bolj obstojne, okolju in človeku manj škodljive. Prav tako smo zavezani nenehnemu izboljševanju na področju preprečevanja onesnaževanja.

Poleg običajnih pogojev poslovanja upoštevamo zakonodajo in druge zahteve s področja okolja ter zakonodajo, ki opredeljuje manipulacijo s kemikalijami (REACH, ADR, GHS, okoljevarstveno dovoljenje). Sodelujemo z vsemi primernimi državnimi organi, poročamo o svojem delovanju, obremenjevanju okolja z embalažo, hlapnimi snovmi, itd… S svojim načinom dela preprečujemo nepotrebno onesnaževanje. Vmesne odpadne surovine recikliramo in porabimo v nadaljnjem procesu, imamo praktično popoln izkoristek, tako da na širše okolje tehnologija proizvodnje skoraj ne vpliva. Vsi morebitni za okolje nevarni odpadki so predani pooblaščenim odjemalcem. 

Veliko truda vlagamo v dobre med sosedske odnose, sodelujemo in podpiramo razna društva pri družabnih prireditvah (srečelovih, gasilskih veselicah, plesih in ostalih dogodkih) 

Primeren odnos do naročnikov lahko dosežemo le z dobrimi medsebojnimi odnosi, ki se kažejo tudi v tem, da eventualne probleme takoj sporočamo vodstvu. 

Osredotočamo se na naročnike z namenom doslednega izpolnjevanja njihovih zahtev. Prav tako smo predani nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja. 


Zgodovina podjetja 

S proizvodnjo kemikalij smo pričeli junija 1980, sodelovanju z Obrtno zadrugo BOHOR Sevnica. Razlog za to je bil, da v bivši Jugoslaviji privatna podjetja niso smela kupovati reprodukcijskega materiala brez vhodnega davka, zadruge pa so lahko. Z BOHOR-jem smo sodelovali do leta 1990, nakar smo osnovali svoje podjetje (20.12.1989) - CHEMCOLOR SEVNICA d.o.o.. Prvi kemijski izdelki leta 1980 so bili razmaščevalci za pranje avtomobilskih motorjev. 1.06.1982 smo začeli s proizvodnjo lazurnih premazov za les - LESOTON. Z LESOTONOM smo oskrbovali lesno industrijo v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni. Vlagali smo v nadaljnji razvoj in širili tako proizvodni program kot trg. Naši izdelki - vse vrste barv za les, antikorozivni premazi, pokrivni emajli za kmetijsko mehanizacijo in domačo uporabo, barve za salonitne plošče - so se na trgih bivše Jugoslavije dobro prodajali vse do propada skupne države. 

Nove tržne razmere, ki so nastale ob osamosvojitvi in skrčenju trga so bile za nas velik razvojni izziv. Podjetje seveda ne bi preneslo fiksnih stroškov lastne razvojne in marketinške službe, zato smo se že takrat ravnali po načelu ˝skupaj smo močnejši˝. Projektno smo vključevali zunanje strokovnjake, tako kemike kot tržnike. Le na tak način smo lahko zadostno razširili proizvodno-prodajni program in obseg prodaje na tako majhnem tržišču kot je Slovenija. Danes naš prodajni program obsega čez 100 artiklov, od tega preko 60 lastnih proizvodov. Naši trgi so Slovenija, področja bivše Jugoslavije in vzhodno evropske države.


Osebna izkaznica 

1. NAZIV PODJETJA: 

Chemcolor Sevnica d.o.o.
Dolnje Brezovo 35
SI-8283 Blanca, Slovenija 

2. DEJAVNOST: 

 • Proizvodnja barv, lakov in kemikalij

 • Niansiranje in prodaja ICA poliuretanskih lakov in lužil za pohištvo

 • Zastopanje MCU COATINGS INTERNATIONAL za področje bivše Jugoslavije

 • Zastopanje in prodaja CPG tremco - Nullifire protipožarne zaščite

 • Zastopanje in prodaja blagovne znamke EVONIK PROTECTOSIL® - najučinkovitejše zaščite proti vpijanju vode in umazanije v mineralne površine 

3. OBJEKTI IN OPREMA: 

 • cca. 12.000 m2 zemljišče 

 • cca. 3.000 m2 pokritih delovnih površin 

 • 9 disolverjev 

 • 16 mikromlinov 

 • oprema za avtomatsko polnjenje 

 • trije računalniško podprti mešalni sistemi 

 • več stresalnikov 

 • laboratorijska oprema za kontrolo in testiranje 

 • 2 statična in prenosni foto spektrometer Datacolor s primerno programsko opremo za niansiranje in kontrolo odstopanja barvnih tonov 

 • 2 podzemni cisterni 

4. ZAPOSLENI: 

 • 23 zaposlenih v proizvodnji in upravi, 6 zunanji pogodbeni delavci 

 • Izobrazbena struktura je primerna glede na potrebe podjetja: 

  • doktor kemijskih znanosti 

  • doktor bio znanosti 

  • trije univerzitetni diplomirani kemijski inženirji 

  • inženir ekologije

  • diplomirana ekonomistka

Kontaktne informacije

CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.
Dolnje Brezovo 35
8283 Blanca

T: +386 (0)7/81 63 550
F: +386 (0)7/81 63 564

DDV: SI24218359
Matična številka: 5309115000

Internet: www.chemcolor.si
E-mail: kontakt@chemcolor.si »

LASTNIK:
Alojz Vilčnik
+386 (0)41/633 102

DIREKTOR:
Dr. Aljaž Vilčnik

TEHNIČNO SVETOVANJE:
Bojan Škulj - Antikorozija - projekti
+386 (0)41/796 373
Žiga Debevc - Industrijski Tlaki
+386 (0)41/750 720
Andrej Vašl - Široka potrošnja in industrija - vzhod
+386 (0)41/750 410
Tanja Pušavec - Široka potrošnja in industrija - zahod
+386 (0)40/751 670

FINANCE:
Saša Vilčnik
+386 (0)7/81 63 563

TEHNOLOGI:
Maja Vilčnik
Tina Šegš
Barbara Vilčnik
Dr. Pavli Pori

+386 (0)7/81 63 565