Most Borovnica

Opis reference

Dela izvedena v zimskem času.