Most Tekačevo po 10. letih

Opis reference

Most Tekačevo po 10. letih