SŽ Most Tekačevo

Opis reference

1. Priprava površine: peskanje SA 2, čišenje prahu in ostalih nečistoč 

2. Temeljni premaz - MCU-MIOZINC 75 mic 

3. Vmesni premaz - MCU-MIOMASTIC 75 mic

4. Zaključni premaz - MCU-TOPCOAT 75 mic

Trajanje izvedbe - 5 dni od pričetka do končanja del kljub ploham